• Telefon


    +47 913 24 617

  • E-post


    post@fespa.no

Fespa

Foreningen

Norske Spesialtrykkeres Forening har skiftet navn og blitt FESPA Norge.

Bakgrunnen for denne endringen er at foreningen tydelig ønsker å signalisere hvilke bedrifter som kan bli medlem av foreningen, og tilhørighet til den verdensomspennende organisasjonen FESPA.

Navneendringen skjedde etter et strategiske arbeidet i styret og ble formelt vedtatt på foreningens årsmøte i Son i februar 2013.

FESPA Norge er en bransjeforening for trykkerier som bruker serigrafi, digitaltrykk og andre spesielle produksjonsmetoder i sin virksomhet.

Spesial-trykk har sine røtter i seriegrafi. I dag handler det mer om kreative løsninger for å mangfoldiggjøre løsninger, vanligvis litt større og veldig stort format og i mindre mengder, enn selve trykkmetoden. Det er evnen til å bringe kundenes forventninger ett skritt videre, som skal kjennetegne dagens Spesialtrykker.

Selv om serigrafi ikke er like fremtredende i dag, føler foreningen et spesielt ansvar for å ivareta og formidle kunnskap om serigrafimetodens unike historie og muligheter.

Fespa Norge har som formål å:

  • høyne produksjonsmetodenes anseelse, utvide anvendelsesområdene og fremme opplæring i trykkmetodene.
  • videreutvikle fagområdene og formidle relevant informasjon til medlemmene.
  • øke samholdet mellom fagenes utøvere og arbeide for sunne og renslige konkurranseforhold.
  • bistå medlemmene i spørsmål av felles interesse.
  • øke samholdet med andre organisasjoner innenfor de samme eller beslektede fag.