• Telefon


    +47 913 24 617

  • E-post


    post@fespa.no

Om oss

Fespa Norge er en bransjeforening for trykkerier som bruker serigrafi, digitaltrykk og andre spesielle produksjonsmetoder i sin virksomhet, samt leverandører til denne bransjen. 
Medlemskap i Fespa Norge gir deg et faglig nettverk. 
Fespa Norge hevder medlemmenes syn overfor myndighetene og er høringsorgan i saker som angår medlemmenes fag.
 Fespa Norge arrangerer seminarer, konferanser og utstillinger.

Gjennom Fespa Norge gis det direkte kontakt til FESPA som er en verdensomspennende organisasjon. FESPA arbeider med alle spesialtrykkemetoder. 
FESPA arrangerer messer over store deler av verden. 
Fespa Norge deltar på alle messer i Europa.

Fespa Norge har som formål å:

  • Høyne produksjonsmetodenes anseelse, utvide anvendelsesområdene og fremme opplæring i trykkmetodene.
  • Videreutvikle fagområdene og formidle relevant informasjon til medlemmene.
  • Øke samholdet mellom fagenes utøvere og arbeide for sunne og renslige konkurranseforhold.
  • Bistå medlemmene i spørsmål av felles interesse.
  • Bidra til økt samholdet med andre organisasjoner innenfor de samme eller beslektede fag.

Les mer på www.fespa.com