Svennebrev

VEIEN TIL SVENNEBREV I SERIGRAFI

Hører noen ganger en eller annen som spør: ”Men hvordan får jeg tatt den praktiske prøven i serigrafi?”

I serigrafifaget deles det ut svennebrev og veien dit er som følger: Det første du må gjøre er å ta kontakt med utdanningsseksjonen i din fylkeskommune.

De hjelper deg med å godkjenne det du måtte ha av dokumentasjon på gjennomført teori eller praksis og forteller deg hva du evt. trenger for å komme i mål med svennebrevet.

Her får du også oppmeldingsskjema både til teoriprøve og svenneprøve.

Den vanlige utdanningsveien til serigrafifaget er vg1 Teknikk og industriell produksjon, vg2 Industriteknologi og deretter to års opplæring i bedrift i serigrafifaget.

For praksiskandidater

Dokumentasjon på at du har minimum 5-års yrkespraksis i bedrift. §3-5 i Opplæringslova og forskrifter.

Tverrfaglig teorieksamen må du ta. Når du har bestått denne, kan du melde deg opp til svenneprøve. § 4-49 og §4-51 i Opplæringslova og forskrifter.

For praksiskandidater er det ikke noe krav om bestått eksamen i allmenne fag.

Voksen lærling. (frivillig lærekontrakt med voksne lærlinger over 21 år som ikke har gjennomført skolegang i samsvar med hovedmodellen for faget) § 6-40 i Opplæringslova og forskrifter. Er du over 21 år, jobber i en serigrafisk bedrift og synes dette er et kjempespennende fag, kan du tegne frivillig lærekontrakt.

Læretiden er 4 år, men har du jobbet i faget vil du få godskrevet dette. Før oppmelding til svenneprøve trenger du: Bestått eksamen i allmenne fag. (Har du allmenne fag fra tidligere skolegang på videregående eller lignende, kan disse godkjennes, evt. påbygges dersom det ikke er nok.) Etter bestått tverrfaglig eksamen kan du melde deg opp til svenneprøve. Nok en gang, kontakt utdanningsseksjonen i Fylkeskommunen og de hjelper deg.

Nyttige hjelpemidler på veien

Opplæringslova og forskrifter, utdrag for videregående opplæring i bedrift: Øystein Stette (red) – Pedlex Norsk Skoleinformasjon. Kan fås ved henvendelse til fylkeskommunen.

Tverrfaglig teoriprøve og svenneprøve blir laget ut fra læreplan for videregående opplæring: Opplæring i bedrift Serigrafifaget –P008. Denne kan kjøpes i bokhandel.