• Telefon


    +47 913 24 617

  • E-post


    post@fespa.no

Serigrafibølgen 2017

Tema for serigrafibølgen er  " Samejubileet 2017 "

Samejubileet 2017 – nasjonal feiring og et felles samisk jubileum

20. mars 2015

Ida Marie Bransfjell er tilsatt som prosjektleder og Kjell M. Deraas som programleder for samejubileet i 2017.

For 100 års siden skjedd det en viktig hendelse i samenes historie. Det første landsmøte ble avholdt 6. februar 1917 i Metodistkirken i Trondheim. Elsa Laula Renberg, en sørsamisk kvinne, tok initiativ til dette landsmøtet.

Sametinget, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har gått sammen for å markere denne historiske hendelsen som en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. Den skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratiet og legge til rette for en feiring også utenfor Trøndelagsfylkene.

Sametinget, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har i mer enn et år gjort et forarbeid, og har kommet så langt at det er etablert en prosjektledelse. Ida Marie Bransfjell er tilsatt som prosjektleder og Kjell M. Deraas som programleder.

Styringsgruppen for Samejubileet 2017 inviterte lag/foreninger og institusjoner i sørsamisk område til kontaktmøte17. mars 2015i Trondheim. På møtet var 30 personer til stede. Det ble redegjort for den fasen vi har lagt bak oss, med god kontakt med, og søknader til de departement som bør være involvert i jubileet. Planene omfatter et bredt kulturfelt som musikk, film, teater, litteratur, idrett, bildende kunst, duodje, samisk mat, kirkelig arrangement og idrett. En hoveddel av jubileet vil foregå i perioden rundt 6. februar 2017.

-Det kom mange gode innspill for hva jubileet bør vektlegge, og det er en stor entusiasme i de ulike samiske institusjoner og organisasjoner for å engasjere seg i jubileet. Et av forslagene var at man må finne et godt navn for jubileet, sier leder i styringsgruppa Rune Kjenstad. 

Politisk rådgiver for sametingsrådet, Runar Myrnes Balto sier at Sametinget har som ambisjon at hele Sápmi skal delta i den store feiringen.

-Vi feirer grunnlaget for vår nasjonaldag, og hele Sápmi skal involveres. Med tyngdepunkt rundt Trondheim og i det sørsamiske, og med feiring i hver samiske bygd, skal jubileet synliggjøre og fremme samisk språk, kultur og samfunnsliv, sier Balto.  

Kontaktperson: Rune Kjenstad, Trondheim kommune, tlf.: 952 63 524

Kontaktperson: Runar Myrnes Balto, Sametinget tlf: 977 73 778