Ønsker du å påvirke fag og tema i utdanningen, og legge det gode grunnlaget for å få inn lærlinger som er bedre rustet enn i dag? Nå har du muligheten!

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre endringene i tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette innebærer blant annet å oppdatere innholdet i dagens læreplaner og utvikle læreplaner for nye fag. Vi er derfor invitert med i en arbeidsgruppe for linjen vi ligger under på VGS (Interiør og utstillingsdesign).

Denne gruppen skal vurdere hvordan linjen fungerer og ivaretar vårt fag – viktig arbeid, med andre ord!

Robert Gabrielsen, som er prøvenemndsmedlem i Akershus, har tatt på seg ansvaret for å representere vår bransje så langt, men nå trenger han deres bidrag. Emil Keiseraas fra NTNU stiller i ny arbeidsgruppe, men vi som er aktive i bransjen må også med! Dette er en gylden mulighet, og vi trenger to engasjerte personer til.

Læreplanarbeidet skal følge gjeldende avtaler og retningslinjer, inkludert nye retningslinjene for utforming av læreplaner for fag.

Utdanningsdirektoratet utarbeider et mandat til hver læreplangruppe som bygger på oppdraget om sentralt innhold i lærefagene/yrkeskompetansefagene, og eksempler knyttet til innholdet i retningslinjene for utforming av læreplaner, eventuelle andre føringer fra de faglige rådene og målene for arbeidet med læreplanene.

Målet med de nye læreplanene er at de skal:

  • være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov
  • ivareta innholdet i overordnet del av læreplanverket
  • være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv
  • digitaliseres for å bli mer brukervennlige
  • legge til rette for tydelig progresjon mellom Vg1, Vg2 og Vg3
  • legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom
  • sikre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen.

Interessert? Les mer her eller ta kontakt med oss på post@sdforeningen.no.