20.-21.april hadde vi i styret, gleden av å invitere til årskonferansen og generalforsamling på vakre Losby Gods. Her hadde vi to dager fylt med spennende og faglig seminarer, vi fikk valgt nye medlemmer til styret og toppet det hele med en hyggelig kveld med nydelig mat, godt selskap og god underholdning. Her har vi laget en liten oppsummering av årets konferanse og generalforsamling!

Anna Kirah

Dagens første post, og en skikkelig kick-off, var foredraget til Anna Kirah.
Hun er designantropolog med bakgrunn blant annet fra Boeing og Microsoft. Der har hun gjennom sine kvalitative forskningsmetoder bidratt til å utvikle funksjonelle og brukervennlige produkter, basert på ekte menneskers behov!
Hun kaller det en menneskesentrisk tilnærming til innovasjon, at de beste tjenestene og produktene utvikles i miljøer der man samhandler med og lytter til folk – både kunder og kolleger.
Annas enorme engasjement i budskapet kunne ikke unngå å smitte forsamlingen, og med like deler utfordrende og sjarmerende tilnærming til oss i salen, ble dette en virkelig pang-start på dagen!

Peter Ollén – Sign&Print

Neste sekvens var en presentasjon av årets Sign & Print-messe som går av stabelen i september. Som alltid tilbys foreningens medlemmer gratis standplass, 3 eller 9 m2.
Han kunne fortelle noe om de trendene som beveger seg i det internasjonale print-markedet, der hovedpunktene er «Very Fast Machines», en overgang fra produksjon på plast til tekstil, og ikke minst emballasje som et produktområde i stor vekst. Faktisk har årets messe fått navnet Sign, Print & Pack, på bakgrunn av fokuset på emballasje.

SDF og Fespa

Etter en praktfull lunsj var det over på dagens mest spennende programpost: SDF + Fespa = sant?
Styret hadde i forkant sendt ut en spørreundersøkelse til medlemmene, hvis resultater viste at majoriteten er nøytrale eller positive til en sammenslåing. Det eneste punktet der svarene delte seg nærmest 50/50 var vedrørende navnet den eventuelle nye foreningen skal ha. Fra sentralt hold i Fespa internasjonalt er det et krav om at foreningen heter Fespa, hvis man skal ha tilgang på de ressursene som Fespa tilbyr.

Fespa Norge stilte med leder Bjørn Johannesen og nestleder Leif Vigdel. Deres egen generalforsamling en måned tidligere, hadde enstemmig stemt for å jobbe videre mot en sammenslåing med SDF. De kunne fortelle at Fespa, som internasjonal organisasjon, i stadig økende grad fokuserer på skilt og skiltproduksjon som arbeidsområde. Gjennom deres redegjørelser ble det etter hvert klart at de to norske foreningene har svært sammenfallende interesser.

Peter Ollén, fra AGI/Sign&Print var også til stede. Han jobber tett med Fespa i forbindelse med messer, og kjenner de nordiske foreningene godt. Han kunne fortelle at det er ulike konstellasjoner; i noen land har skiltforeningen og Fespa valgt å gå sammen, med hell. Andre steder er foreningene steile konkurrenter. Noen har aldri hatt mer enn én felles, grafisk forening.

Diskusjonen på årsmøtet avdekket at mange av SDFs medlemmer har et godt og nært forhold til Fespa, eller da særlig den gamle Serigrafiforeningen. Tatt i betraktning forskjellene i antall medlemmer i de to norske foreningene, Fespas generelle fokus også på skilt, og at en norsk forening står fritt til å jobbe med de saker som opptar dem, synes det for de fleste som at både SDF og Fespa vil stå sterkere sammen enn hver for oss.

Diskusjonens konklusjon: En forutsetning for at styrene skal kunne jobbe videre med detaljene rundt en eventuell sammenslåing, syntes derfor å være at SDFs generalforsamling stemte for at den nye foreningen kan hete Fespa.

Generalforsamling

Denne forløp som normalt relativt udramatisk og raskt – med unntak av en feil i budsjettet.
Valgresultatene endte som følger:
Stein Ove Hansen (Informativ) ble gjenvalgt som styremedlem for en ny 2-års periode.
Jørn Stavdal (Datadekor) ble valgt til årets revisor.
Tore Åserud (Schneidler) ble valgt inn i valgkomiteen.
Leif Abrahamsen ble gjenvalgt som tvistenemndsmedlem.

Det ble, som forespeilet, fremmet benkeforslag om en avstemming vedrørende Fespasammenslåingen, med utgangspunkt i foreningens nye navn.
Generalforsamlingen ble bedt om å stemme over følgende:
En ny forening, etter en potensiell sammenslåing med Fespa, vil ha navnet Fespa.
Forslaget fikk flertall 12 mot 2 stemmer, og generalforsamlingen ga med det styret mandat til å jobbe videre med Fespa i retning av en fusjon.
En endelig beslutning om fusjon vil først kunne fattes på en ny generalforsamling, som avholdes når styrene har hatt anledning til å utarbeide detaljer, forslag til nye vedtekter osv.

Årsmøtets høydepunkt, festmiddagen, hadde høyere glam-faktor enn på lenge, med flere konsertopplevelser og prisutdeling.
Under aperitiffen ble selskapet servert visesang av Jarle Aabø og den fantastiske unge gitaristen Magnus Berg.
Høytidsstemningen ble maksimal under den første årlige utdelingen av «Gullskiltet».
Årets vinner ble Reidar Eidskrem i Eidskrem Reklame AS, som hadde laget et nydelig skilt i glass med bladgull, på oppdrag fra Aalesund Skipperforening.
Den ultimate avslutningen stod supergruppa Hollywood for, bestående av Billie Van, Jonas Alaska og Mikhael Paskalev.

Takk til alle som bidro til en utrolig flott dag og kveld!