Serigrafibølgen

Serigrafibølgen er en årlig konkurranse mellom studenter i visuell kommunikasjon på universitets- og høyskolenivå.