• Telefon


    +47 913 24 617

  • E-post


    post@fespa.no

Fespa Norge er

en bransjeforening for trykkerier som bruker serigrafi, digitaltrykk og andre spesielle produksjonsmetoder i sin virksomhet.

Spesial-trykk har sine røtter i seriegrafi. I dag handler det mer om kreative løsninger for å mangfoldiggjøre løsninger, vanligvis litt større og veldig stort format og i mindre mengder, enn selve trykkmetoden. Det er evnen til å bringe kundenes forventninger ett skritt videre, som skal kjennetegne dagens Spesialtrykker.

Selv om serigrafi ikke er like fremtredende i dag, føler foreningen et spesielt ansvar for å ivareta og formidle kunnskap om serigrafimetodens unike historie og muligheter.

Fespa Norge har som formål å:

  • Høyne produksjonsmetodenes anseelse, utvide anvendelsesområdene og fremme opplæring i trykkmetodene.
  • Videreutvikle fagområdene og formidle relevant informasjon til medlemmene.
  • Øke samholdet mellom fagenes utøvere og arbeide for sunne og renslige konkurranseforhold.
  • Bistå medlemmene i spørsmål av felles interesse.
  • Øke samholdet med andre organisasjoner innenfor de samme eller beslektede fag.

Serigrafibølgen er en årlig konkurranse mellom studenter i visuell kommunikasjon på høyskolenivå. Les mer...