SD Foreningen og Fespa Norge ønsker velkommen til årskonferanse på Losby Gods 22. – 23. mars.
Det faglige programmet er klart og vi ser frem til inspirerende foredrag, gode og fruktbare sesjoner og ikke minst kåring av Gullskiltet 2019. Her er det mye å glede seg til!

Men aller viktigst i år er generalforsamlingen, der skal vi stemme over fusjonen mellom SDF og Fespa Norge! Per Henrik Stenstrøm skal stå for årskonferansens foredrag. Han er kanskje kjent for mange fra både radio, TV og magasiner, men så er han altså også en svært anerkjent foredragsholder.
Vi får også besøk av Knut Anders Sørum og hans trio – og det blir garantert vel verdt turen bare det!

Det er bare å glede seg!

Program

09.30 – 10.15:   Ankomst og registrering
10.15 – 10.30:   Velkommen og introduksjon
10.30 – 12.00:  Hovedforedrag v/Per Henrik Stenstrøm
12.00 – 13.00:  Lunsj
13.00 – 14.00:  Utdanning i profileringsdesign: hva er nytt? Forstår bransjen sitt store ansvar? v/ Jan Gunnar Fjeldberg
14.00 – 14.15:   Kaffepause
14.15 – 15.15:    Hvem er FESPA? Presentasjon av internasjonale FESPA
15.15 – 16.00:   Pause
16.00 – 16.30:  Generalforsamlinger separate, SDF og Fespa Norge
16:45 – 17:30:  Generalforsamlinger felles (dersom begge separate GF stemmer for fusjon)
17.30 – 19.00:  Tid til egen disposisjon
19.00 –               Middag, prisutdeling og konsert i ærverdige Gamlegodset

Meld deg på her

Generalforsamling 22. mars 2019

I samsvar med begge foreningers vedtekter innkaller styrene samtlige av begge foreningers medlemmer til Generalforsamling på Losby Gods fredag 22. mars 2019 kl. 16:00.

Innkalling og dagsorden finner du her.

Vedtektene sier følgende:
Oppløsning av foreningen kan bare besluttes på den ordinære generalforsamlingen med minst 2/3 flertall og hvor minst 2/3 av foreningens medlemmer møter personlig eller ved fullmakt, og hvor forslag om dette er meddelt i innkallingen. Møter ikke det tilstrekkelig antall medlemmer, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling. Denne avgjør så spørsmålet om oppløsning med 2/3 av de fremmøtte medlemmer.

Det er derfor avgjørende at medlemmer som ikke har anledning til å stille på generalforsamling sørger for å gi fullmakt til tilstedeværende medlem.
Et medlem kan ved fullmakt kun stemme for ett annet medlem.